Besluit van 23 mei 2019 van het Verenigd College tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

Zie de tekst van artikelen