Artikel 5

De Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit.