Besluit van 02 juli 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verzamelen van financiële en statistische gegevens van de kinderbijslagfondsen. (Opgeheven)

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Maandelijkse financiële aangifte

Artikel 1.

Art. 2.

Art. 3.

HOOFDSTUK 2. - Trimestriële financiële aangifte

Art. 4.

Art. 5.

HOOFDSTUK 3. - Rapportering

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

HOOFDSTUK 4. - Rapportering aan de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen

Art. 11.

HOOFDSTUK 5. - Overgangsbepaling

Art. 12.

HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding en slotbepalingen

Art. 13.

Art. 14.

Handtekening

BIJLAGE

Art. 6 & 7 - Bijlage