Besluit van 05 juli 2018 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, alsook van de vergoeding van hun leden.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk I. - Definitie

Artikel 1.

Hoofdstuk II. - Termijnen

Art. 2.

Hoofdstuk III. - Zetel

Art. 3.

Hoofdstuk IV. - Aanhangigmaking bij de commmissie en oproeping van de leden.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Hoofdstuk V. - Oproeping van de mandaathouders

Art. 8.

Hoofdstuk VI. - Vergadering en stemming

Art. 9.

Art. 10.

Hoofdstuk VII. - Deontologie

Art. 11.

Hoofdstuk VIII. - Presentiegeld

Art. 12.

Hoofdstuk IX. - Slotbepaling

Art. 13.

Handtekening