Handtekening

Brussel, 5 juli 2018.

Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de leden bevoegd voor het Openbaar Ambt,

G. VANHENGEL

D. GOSUIN