Art. 2.

De in dit besluit voorziene termijnen worden geteld in kalenderdagen en omvatten alle dagen, met inbegrip van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Elke termijn wordt berekend vanaf de dag volgend op de afgifte van het stuk of vanaf de derde werkdag volgend op de aangetekende verzending ervan, waarbij de postdatum als bewijs geldt, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Enkel de afgifte van documenten en postzendingen doet de termijnen ingaan, met uitsluiting van e-mails.