Art. 5.

De commissie wordt door de voorzitter bijeengeroepen via per post verstuurde brieven en per e-mail.

De oproeping moet minstens tien dagen voor de vergadering naar de effectieve en plaatsvervangende leden worden verstuurd.