Art. 6.

In geval van verhindering moeten de effectieve leden de voorzitter en de secretaris hiervan minstens vijf dagen voor de vergadering op de hoogte brengen, tenzij er sprake is van naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden, om in hun vervanging te kunnen voorzien.