Art. 7.

De documentatie aangaande elk evaluatiegesprek wordt bij de agenda gevoegd waarin de leden worden opgeroepen.

Zodra de oproepingsbrief verzonden is, kan de documentatie ook worden geraadpleegd op de zetel van de commissie.

De leden van de commissie moeten minstens tien dagen voordat het evaluatiegesprek plaatsvindt beschikken over het activiteitenverslag en de adviezen bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van dit besluit.