Art. 9.

De voorzitter opent en sluit de vergaderingen.

Hij leidt de debatten en ziet toe op het goede verloop van de vergaderingen.

Hij gaat na of de samenstelling van de commissie in overeenstemming is met de artikelen 23/3 en 25 van de statuten.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste effectieve lid.