Besluit van 05 juli 2018 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, alsook van de vergoeding van hun leden.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk I. - Definitie

Artikel 1.

Hoofdstuk II. - Termijnen

Art. 2.

Hoofdstuk III. - Zetel

Art. 3.

Hoofdstuk IV. - Aanhangigmaking van de commissies en oproeping van de leden

Art. 4.

Art. 5.

Hoofdstuk V. - Toelaatbaarheid van de kandidaturen

Art. 6.

Hoofdstuk VI. - Oproeping van de toelaatbare kandidaten

Art. 7.

Hoofdstuk VII. - Zittingen en stemming

Art. 8.

Art. 9.

Hoofdstuk VIII. - Deontologie

Art. 10.

Hoofdstuk IX. - Presentiegeld

Art. 11.

Hoofdstuk X. - Eindbepalingen

Art. 12.

Art. 13.

Handtekening