Art. 3.

De selectiecommissies, opgericht bij artikelen 23/1 en 23 van de statuten hebben als zetel de Diensten van het Verenigd College, [ Belliardstraat 71, 1040 Brussel ] [1].

Die zetel kan verplaatst worden op grond van een beslissing van de leden bevoegd voor Openbaar Ambt betekend aan het secretariaat van de commissie.

—-

[1] Gewijzigd  door  artikel 1 van het Besluit van 28 februari 2019 van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot wijziging van de zetel van de selectiecommissies voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.