Art. 5.

De oproepingsbrief wordt minstens tien dagen voor de zitting verstuurd naar de commissieleden.

Die bevat de agenda en een kopie van alle documenten met betrekking tot elke kandidatuur.

Zodra de oproepingsbrief verzonden is, kunnen de documenten eveneens worden geraadpleegd bij de zetel van de commissie.