Art. 8.

De voorzitter opent en sluit de zittingen.

Hij leidt de debatten en waakt over het goede verloop van de zitting.

Hij gaat, naargelang het geval, na of de samenstelling van de commissie in overeenstemming is met artikelen 23/1 of 23 van de statuten.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid.