Handtekening

Brussel, 5 juli 2018.

Voor het Verenigd College:

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting en het Openbaar Ambt,

G. VANHENGEL

D. GOSUIN