Besluit van 06 mei 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag.

Zie de tekst van artikelen