Besluit van 07 juli 2022 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 mei 2021 houdende aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag.

Zie de tekst van artikelen