Besluit van 09 juli 2019 van het Verenigd College tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt

Zie de tekst van artikelen