Besluit van 09 juli 2019 van het Verenigd College tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van de kinderen die een stage volgen om in een ambt te kunnen worden benoemd

Zie de tekst van artikelen