Besluit van 11 juli 2019 van het Verenigd College tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk INFINO BRUSSELS als kinderbijslagfonds

Zie de tekst van artikelen