Besluit van 12 juli 2018 van het Verenigd College tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van Brussel-Hoofdstad

Zie de tekst van artikelen