Besluit van 12 juni 2018 van het Verenigd College tot vaststelling van de presentiegelden toe te kennen aan de voorzitters, de ondervoorzitters, de leden van de organen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag en aan de regeringscommissarissen die in die organen zetelen

Zie de tekst van artikelen