Besluit van 16 juli 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdelingsregels tussen de werkgevers van de privésector en de openbare sector van de door Iriscare aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren in het kader van de tweede pensioenpijler overgedragen middelen

Zie de tekst van artikelen