Besluit van 17 januari 2019 van het Verenigd College houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen

Zie de tekst van artikelen