Besluit van 18 oktober 2018 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende bepaling, wat de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van hiërarchie vormen.

Zie de tekst van artikelen