Besluit van 21 maart 2018 van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, en van de maatschappelijke zetel van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen