Besluit van 22 januari 2022 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aansluiting van de bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk I. - Regels betreffende de aansluiting van de bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling

Afdeling 1. - Eerste Aansluiting door de bijslagtrekkende

Onderafdeling 1. - Termijn waarbinnen de aanvraag moet plaatsvinden

Artikel 1.

Art. 2.

Onderafdeling 2. - Geldigheidsvoorwaarden voor de aanvraag

Art. 3.

Onderafdeling 3. - Datum van de aanvraag

Art. 4.

Afdeling 2. - Aansluiting van rechtswege

Onderafdeling 1. - Geldigheidsvoorwaarden van de aansluiting bedoeld in artikel 26, § 1, vijfde lid, van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag

Art. 5.

Onderafdeling 2. - Datum van de aansluiting van rechtswege

Art. 6.

Afdeling 3. - Mededeling van de beslissing om van kinderbijslaginstelling te veranderen

Art. 7.

Hoofdstuk II. - Aansluitingsregister

Art. 8.

Art. 9.

Hoofdstuk III. - Bepalingen van inwerkingtreding en uitvoering

Art. 10.

Art. 11.

Handtekening