Besluit van 22 juli 2022 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van Brussel-Hoofdstad.

Zie de tekst van artikelen