Besluit van 22 september 2022 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verhoging van de financiering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen voor producten en materiaal bestemd om ziekenhuisinfecties te voorkomen en voor de functie van coördinerend arts, en tot financiering van de functie van referentiearts.

Zie de tekst van artikelen