Besluit van 23 april 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren.

Zie de tekst van artikelen