Besluit van 24 februari 2022 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de rapportage door de kinderbijslaginstellingen in het kader van het administratief en financieel toezicht en van statistische doeleinden.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk 1. - Rapportage in het kader van het administratief toezicht

Artikel 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Hoofdstuk 2. - Maandelijkse rapportage in het kader van het financieel toezicht

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Hoofdstuk 3. - Trimestriële rapportage in het kader van het financieel toezicht

Art. 9.

Art. 10.

Hoofdstuk 4. - Rapportage aan de Leden van Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen

Art. 11.

Hoofdstuk 5. - Opheffingsbepaling

Art. 12.

Hoofdstuk 6. - Slotbepaling

Art. 13.

Handtekening

Bijlagen

Art. - Bijlage I.

Art. - Bijlage II.