Besluit van 24 november 2021 van Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het vastleggen van het maximale aantal RVT-bedden die het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie.

Zie de tekst van artikelen