Besluit van 24 oktober 2019 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de sociale toeslagen en bepaalde toeslagen waarin de Algemene Kinderbijslagwet voorziet.

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.

HOOFDSTUK 2. - Gezinsnotie

Art. 2.

HOOFDSTUK 3. - Jaarlijkse Gezinsinkomen

Art. 3.

Art. 4.

HOOFDSTUK 4. - Definitieve vaststelling van het recht op de toeslag

Art. 5.

HOOFDSTUK 5. - Provisionele toekenning van de toeslag

Art. 6

Art. 7.

Art. 8.

HOOFDSTUK 6. - Overgangsmaatregel en slotbepalingen

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Handtekening