Besluit van 27 augustus 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het boekhoudkundig plan en de boekhoudkundige verplichtingen van de kinderbijslagfondsen.

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Verplichtingen betreffende het houden van een volledige boekhouding

Artikel 1.

Art. 2.

HOOFDSTUK 2. - Verplichtingen betreffende de inhoud van de jaarrekeningen

Art. 3.

HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding en slotbepaling

Art. 4.

Art. 5.

Handtekening

Bijlage