Besluit van 28 februari 2019 van het Verenigd College houdende benoeming van de leden en aanduiding van de leden-organisaties en -verenigingen van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en van het Multidisciplinair College van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen