Besluit van 13 juni 2019 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Hoofdstuk II. - Oprichting en doel

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Hoofdstuk III. - Het Beheerscomité van de sociale dienst

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Hoofdstuk IV. - Middelen en administratieve ondersteuning

Art. 10.

Art. 11.

Hoofdstuk V. - Slotbepalingen

Art. 12.

Art. 13.

Handtekening