Besluit van 03 september 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de bedragen van de jaarinkomsten bepaald in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag aan de welvaartsevolutie.

Zie de tekst van artikelen