Besluit van 06 december 2018 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Hoofdstuk 2. - Administratieve situatie

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Hoofdstuk 3. - Individuele en geldelijke rechten

Art. 9.

Hoofdstuk 4. - Slotbepalingen

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Handtekening