Besluit van 09 juli 2019 van het Verenigd College tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van kinderen die lessen volgen of een opleiding doorlopen

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Onderwijs dat niet afhangt van het hoger onderwijs

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

HOOFDSTUK 2. - Hoger onderwijs

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

HOOFDSTUK 3. - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17