Besluit van 09 juli 2019 van het Verenigd College tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van kinderen die verbonden zijn door een leerovereenkomst

Zie de tekst van artikelen