Besluit van 25 september 2008 van het Verenigd College houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, behoren.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

HOOFDSTUK 2. - Delegaties in zaken die tot de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, behoren.

Artikel 8

Artikel 8bis

HOOFDSTUK 3. -

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11bis

Artikel 12

Artikel 12bis

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen.

Artikel 13

Artikel 13bis

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16