Besluit van van 01 maart 2018 van het Verenigd College tot wijziging van het Besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Zie de tekst van artikelen