Besluit van 16 juli 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot stijving van het reservefonds van de kinderbijslagfondsen op grond van de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag die wordt teruggeïnd.

Zie de tekst van artikelen