Besluit van 27 mei 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden.

Zie de tekst van artikelen

Hoofdstuk 1. - Definities

Artikel 1.

Hoofdstuk 2. - Uitgangspunten van de reconversie

Art. 2.

Art. 3.

Hoofdstuk 3. - Aanvraagprocedure

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Hoofdstuk 4. - Behandeling van de aanvragen om reconversie naar RVT-bedden

Art. 8.

Art. 9.

Hoofdstuk 5. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Handtekening