Besluit van 28 februari 2019 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.

Zie de tekst van artikelen