Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1

Artikel 2

HOOFDSTUK 2. - Voorwerp en toepassingsgebied

Artikel 3

HOOFDSTUK 3. - De Brusselse verzekeringsinstellingen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

HOOFDSTUK 4. - Opdrachten en verplichtingen van de Brusselse verzekeringsinstellingen

Afdeling 1. - Opdrachten

Artikel 10

Afdeling 2. - Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 3. - Reclame

Artikel 14

Afdeling 4. - Cumulatie, subrogatie en terugvordering

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Afdeling 5. - Verjaring

Artikel 19

HOOFDSTUK 5. - Financiële bepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

HOOFDSTUK 6. - Controle

Artikel 24

Artikel 25

HOOFDSTUK 7. - Evaluatie en administratieve sancties

Artikel 26

HOOFDSTUK 8. - Overgangsmaatregelen, slotbepalingen en inwerkingtreding

Afdeling 1. - Overgangsmaatregelen

Article 27

Artikel 28

Artikel 29

Afdeling 2. - Slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Afdeling 3. - Inwerkingtreding

Artikel 33