Ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1.- Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

HOOFDSTUK 2.- Bevoegdheden

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

HOOFDSTUK 3.- De beheersovereenkomst

Artikel 8

HOOFDSTUK 4.- Beheer van de dienst

Afdeling 1. - De organen

Artikel 9

Afdeling 2. - Het Algemeen Beheerscomité

Onderafdeling 1. - Samenstelling

Artikel 10

Onderafdeling 2. -Bevoegdheden

Artikel 11

Artikel 12

Onderafdeling 3. - Werking

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling 3. - Dagelijks beheer

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Afdeling 4. - De takken

Artikel 20

Afdeling 5. - De Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen en de technische commissies

Onderafdeling 1. - De Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen

Artikel 21

Artikel 22

Onderafdeling 2. - De technische commissies

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Onderafdeling 3. - Het Multidisciplinair College

Artikel 27/1

Afdeling 6. - De Beheerraad voor gezinsbijslag

Artikel 28

Artikel 29

HOOFDSTUK 5. - Financiering, begroting en middelen

Afdeling 1. - Financiering, begroting en middelen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Afdeling 2. - Opmaak van de begroting

Onderafdeling 1. - De gewone begroting van de Dienst

Artikel 33

Artikel 34

Onderafdeling 2. - De opdrachtenbegroting van de Dienst

Artikel 35

Onderafdeling 3. - Begrotingscontrole, audit en monitoring

Artikel 36

HOOFDSTUK 6. - Personeel

Artikel 37

Artikel 38

HOOFDSTUK 7. - Toezicht

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

HOOFDSTUK 8. - Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 42

Artikel 42/1

Artikel 43

Artikel 44