Ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de Ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen.

Zie de tekst van artikelen