Ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen van de wetgeving uitgevaardigd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Afdeling 3. - Wijzigingen van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

Artikel 32

HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen

Afdeling 1. - Diverse bepalingen met betrekking tot de overname van de bevoegdheden Gezondheid en Bijstand aan Personen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45