Ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

HOOFDSTUK 2. - Overname van de bevoegdheden van federale organen

Artikel 3

Artikel 4

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen van de wetgeving uitgevaardigd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Afdeling 1. - Wijzigingen van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Afdeling 2. - Wijzigingen van de ordonnantie betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen

Afdeling 1. - Diverse bepalingen met betrekking tot de overname van de bevoegdheden Gezondheid en Bijstand aan Personen

Artikel 40

Artikel 42

HOOFDSTUK 5. - Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 52

Artikel 53